POZNAJ SPOSÓB

NA BIOLOGICZNE
DEKODOWANIE
CHOROBY

AKADEMIA PSYCHOBIOLOGII
KURS VIDEO ON-LINE
WYKUP DOSTĘP TERAZ

Akademia Psychobiologii Online:


  • kurs to 11 modułów tematycznych
  • ponad 80 godzin wiedzy
  • wykłady video, ćwiczenia mp3 i dodatkowe materiały edukacyjne w pdf
  • certyfikat uczestnictwa w Akademii Psychobiologii dla osób, które zapoznają się z całym materiałem
  • kurs możesz kupić w pakiecie albo pojedyncze moduły oddzielnie
  • Psychobiologia pomaga dotrzeć do emocji i przekonań, które programują choroby.
  • Psychobiologia identyfikuje nasz indywidualny, bio-logiczny pryzmat, przez który opisujemy fakty.
  • Psychologia wyjaśnia konflikty biologiczne związane z każdym naszym układem i narządem ciała.
  • Psychobiologia tłumaczy, w jaki sposób biologia, za pomocą chorób, utrzymuje nas przy życiu.
  • Psychobiologia skutecznie wspiera każdy proces zdrowienia.
Akademia Psychobiologii Online składa się z 11 modułów tematycznych.
Każdy moduł możesz kupić oddzielnie albo wszystkie w jednym pakiecie.
Kupując pakiet otrzymujesz zniżkę w wysokości 260 zł.

DOSTĘPNE MODUŁY

MODUŁ 1

WPROWADZENIE DO PSYCHOBIOLOGII

Być może myślisz, że choroba, jak wiele rzeczy w twoim życiu, po prostu się przydarza i wszystko, co możesz zrobić to walka z jej objawami. Nauczono cię, że wirusy i bakterie to wrogowie, którzy wykorzystują każdy moment twojej gorszej formy, by cię zaatakować. Jeśli ktoś z twojej rodziny zmarł z powodu raka, boisz się, że ciebie też może to spotkać… Być może trudno ci uwierzyć, że choroba nie jest efektem wadliwego funkcjonowania organizmu i że, począwszy od kataru a skończywszy na raku, została zaplanowana przez biologię jako nasz...
Czytaj więcej

MODUŁ 2

UKŁAD POKARMOWY

NARZĄD WZROKU I SŁUCHU

Zadaniem układu pokarmowego jest przyjmowanie, rozgryzanie i trawienie pokarmu, czyli proces rozkładu złożonych substancji chemicznych zawartych w pożywieniu na prostsze związki, które mogą być wchłonięte przez organizm. Trawienie rozpoczyna się w jamie ustnej i żołądku, jednak większość procesów trawiennych zachodzi w jelicie cienkim. Wydalenie niepotrzebnych organizmowi resztek jest zadaniem jelita grubego.
Czytaj więcej

MODUŁ 3

UKŁAD RUCHU

Na układ ruchu składają się kości, stawy, ścięgna, więzadła i mięśnie. Każdy z elementów tego układu pełni inną funkcję biologiczną. Kości to nasza struktura, oparcie i ochrona. Są tym, co pozostaje po nas po śmierci, są więc podstawą naszej wartości nawet wtedy, gdy upłynie życie. Stawy łączą kości, zmniejszają tarcie między nimi, umożliwiają ich swobodne przemieszczanie się względem siebie. Więzadła, podobnie jak stawy, łączą kości, ale też sprawiają, że ruch jest stabilny. Mięśnie wprawiają szkielet w ruch, łącząc się z nim za pomocą ścięgien.
Czytaj więcej

MODUŁ 4

UKŁAD KRWIONOŚNY, KRWIOTWÓRCZY I LIMFATYCZNY, UKŁ. HORMONALNY

Układ krwionośny człowieka jest układem zamkniętym, w którym krew krąży w systemie tętnic, żył i naczyń włosowatych. Układ limfatyczny, zwany inaczej chłonnym, jest otwartym układem naczyń i przewodów, którym płynie jeden z płynów ustrojowych organizmu – limfa, mająca swój początek w przesączu z tkanek. Układ krwiotwórczy to grupa narządów, w których produkowana jest krew...
Czytaj więcej

MODUŁ 5

GRUCZOŁY PIERSIOWE I UKŁAD ROZRODCZY

Rolą gruczołów piersiowych jest wytwarzanie mleka. Ten stworzony dziesiątki milionów lat temu biologiczny program umożliwia trwanie wszystkich gatunków z gromady ssaków. Z perspektywy psychobiologii, wszystkie problemy związane z gruczołami piersiowymi mają związek z macierzyństwem i gniazdem kobiety. Kobiece gniazdo to w ścisłym znaczeniu rodzina, w rozszerzonym zaś – to także przyjaciele, praca czy ważny projekt. Konflikty gniazda wiążą się ze wszystkim, z czym kobieta czuje się...
Czytaj więcej

MODUŁ 6

UKŁ. ODDECHOWY, MOCZOWY.  ALERGIE, SKÓRA

Układ moczowy tworzą nerki, moczowody, pęcherz moczowy oraz cewka moczowa. Jego zadaniem jest przede wszystkim produkcja moczu, w skład którego wchodzą m.in. woda, mocznik i zbędne produkty przemiany materii – w tym toksyny i metabolity. Układ odpowiada także za prawidłowe utrzymanie gospodarki wodnej i elektrolitowej organizmu oraz wydzielanie niektórych hormonów...
Czytaj więcej

MODUŁ 7

DZIECI - CHOROBY, PROBLEMY WYCHOWAWCZE, SPOŁECZNE, SZKOLNE

Każdy projekt ma swojego stwórcę. Rodzice już przed poczęciem dziecka, nawet jeśli świadomie jeszcze nie planują potomka, zaczynają nieświadomie tworzyć projekt, który ich dziecko będzie realizować przez całe swoje życie. Wszystkie emocje, które rodzice przeżywają w okresie tzw. Projektu/Celu (czyli od 9 miesięcy przed poczęciem, podczas ciąży, do końca 1 roku życia dziecka) zapisują się w pamięci komórkowej ich potomka na liście warunków niezbędnych do przetrwania.
Czytaj więcej

MODUŁ 8

MÓZG, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, ZABURZENIA NASTROJU I CHOROBY PSYCHICZNE

Centrum dowodzenia w ciele człowieka jest mózg; jego najważniejszym celem jest utrzymanie ciała przy życiu. Dopóki nie zostanie uszkodzony, nigdy się nie myli. W wielu publikacjach możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że człowiek wykorzystuje zaledwie niewielką część (kilka procent) swojego mózgu, ale jest to prawda tylko w odniesieniu do części mózgu zarządzanej przez świadomość. W rzeczywistości większość mózgu nigdy nie śpi i pracuje na pełnych obrotach, jak automat, regulując czynność...
Czytaj więcej

MODUŁ 9

DEPRESJA, UZALEŻNIENIA, ZABURZENIA KOMPULSYWNO-OBSESYJNE

Depresja to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych; może trwać od kilku tygodni do wielu lat, a w skrajnych przypadkach prowadzić do myśli lub prób samobójczych. Z perspektywy psychobiologii emocje i przekonania, które leżą u podstaw tych zaburzeń, dekodowane są w mózgu człowieka.
Czytaj więcej

MODUŁ 11

ZWIĄZKI PARTNERSKIE

Psychobiologia każdego związku zaczyna się na długo przed jego faktycznym ukonstytuowaniem się – tj. w przekazie transgeneracyjnym i w okresie Projektu/Celu każdego z późniejszych partnerów. Związki naszych rodziców, z których pochodzimy, odciskają swoje piętno na naszym zdrowiu emocjonalnym i fizycznym; czerpiemy z nich wzorce dla związków, które jako dorośli później sami tworzymy (...)
Czytaj więcej
PAKIET ALL-IN-ONE
Akademia Psychobiologii jest dla osób, które chcą nauczyć się bio-logicznego myślenia oraz w sposób usystematyzowany rozwijać swoją własną samoświadomość w nurcie psychobiologii. Choć Akademia powstała głównie z myślą o doskonaleniu zawodowym specjalistów różnych dziedzin zajmujących się zdrowiem, to psychobiologii mogą uczyć się wszyscy – dla samych siebie, rodziny i przyjaciół.
Czytaj więcej

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Image

SPECJALISTÓW

Dla lekarzy głównego nurtu, terapeutów, psychologów, fizjoterapeutów, terapeutów ustawień systemowych. Dla specjalistów różnych dziedzin zajmujących się zdrowiem.

Image

OSÓB CHORYCH

Dla osób, które poszukują skutecznego rozwiązania swojego problemu zdrowotnego poprzez odnalezienie przyczyny choroby. Wg psychobiologii każda choroba ma swoje konkretne źródło.
Image

KAŻDEGO, KTO JEST NA TO GOTOWY

Psychobiologii mogą uczyć się wszyscy – dla siebie, rodziny i przyjaciół. Ta wiedza jest pomocna nie tylko przy dekodowaniu chorób, ale również sytuacji życiowych.
Image
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA
AKADEMII PSYCHOBIOLOGII ONLINE
Każdy uczestnik, który zakupi i przesłucha wszystkie moduły (pakiet all-in-one lub osobno) otrzyma imienny certyfikat udziału w Akademii Psychobiologii Online w formie papierowej, poświadczony podpisem pani dr n.med. Marzanny Radziszewskiej-Konopki.

*Certyfikat udziału w Akademii Psychobiologii nie daje uprawnień zawodowych w rozumieniu przepisów prawa dotyczących tzw. zawodów regulowanych i działalności regulowanych, tj. takich, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Wiedzę z zakresu kursu uczestnik może stosować na własną odpowiedzialność w ramach działalności, do której posiada stosowne uprawnienia.

O PROWADZĄCEJ

Image
DR N.MED. MARZANNA RADZISZEWSKA-KONOPKA

Pracuje jako specjalista laryngolog i audiolog, choć już w coraz bardziej ograniczonym zakresie. Przez kilkanaście lat była wykładowcą w Studium Techniki Audiologicznej przy Politechnice Warszawskiej. Przez siedem lat współtworzyła i koordynowała Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.

Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych, współtwórcą materiałów szkoleniowych dla protetyków słuchu oraz poradnika dla rodziców dzieci słabosłyszących. Jako rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej opiniowała materiały do kształcenia zawodowego protetyków słuchu. Była członkiem Rady Naukowej programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange. Jest członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Audiofonologii.

Totalna Biologia®/Recall Healing®

Ukończyła Instytut Recall Healing Gilberta Renaud, uzyskując certyfikat terapeuty Recall Healing. Tłumaczyła materiały szkoleniowe do Recall Healing i redagowała merytorycznie książki: „Recall Healing. Uzdrawianie przez świadomość” Gilberta Renaud, trzy tomy publikacji „Programy rodzinne twoich chorób” Gerarda Athiasa oraz „Zrozum swoje choroby. Dekodowanie biologiczne” Patricka Obessiera. Jest dyplomowanym i doświadczonym konsultantem nurtu, jakim jest Totalna Biologia. Zrealizowała pełny cykl szkoleń z Biologiki u Roberto Barnai i większość szkoleń u Gerarda Athiasa. Ukończyła szkołę Life Flow Healing Sary Zięborak, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz wiele szkoleń związanych z uwalnianiem ograniczających przekonań. Od 2014 roku jest także certyfikowanym coachem ICC.

Poznaj sposób na biologiczne dekodowanie choroby


OPINIE UCZESTNIKÓW

Synteza wiedzy, którą przekazuje pani dr Radziszewska - synteza wszystkich odłamów totalnej biologii plus masa przypadków z własnej praktyki dają niesamowity wgląd w to jak działa mechanizm powstawania choroby. Oglądałam póki co pierwszy moduł, ale zamierzam zapoznać się z resztą.
Weronika B.
Kurs Akademii Psychobiologii to ogromny zbiór doświadczenia pani doktor. Niezliczona ilość przypadków bardzo ładnie ilustruje wcześniej przekazaną teorię. Nie mogę się doczekać kolejnego modułu, w szczególności tego, który dotyczy pracy z dziećmi.
Halina P.
Totalną Biologią interesuję się już od dawna, ale ciągle brakowało mi rzetelnych podstaw do korzystania z niej w pracy z pacjentami. Cieszę się, że powstał kompletny kurs w j. polskim i jest dostępny online, gdyż trudno byłoby mi skorzystać z kursu w wersji stacjonarnej z braku czasu. Życzę dalszych sukcesów.
Stefan N.

MASZ PYTANIA?

KURSY ONLINE

HakujZdrowie.pl - Jacek Burban

e-mail: kontakt@hakujzdrowie.pl

tel: +48 79 63 88 208

KURS STACJONARNE

dr n.med. Marzanna Radziszewska-Konopka

e-mail: kontakt@vedica.pl

tel: +48 502 042 040