POZNAJ SPOSÓB

NA BIOLOGICZNE
DEKODOWANIE
CHOROBY

AKADEMIA PSYCHOBIOLOGII
To kompendium takich nauk jak: totalna biologia, recall healing, biologika, nowa germańska medycyna.
KUP KURS ON-LINE

Psychobiologia to połączenie psyche, czyli psychiki i życia duchowego z biologią, czyli nauką o prawach rządzących żywym organizmem. Akademia Psychobiologii Online to kurs, w którym połączono takie obszary wiedzy jak Biologika (Roberto Barnai), Totalna Biologia (Claude Sabbah, Gerard Athias i inni) oraz Recall Healing (Gilbert Renaud), a także ponad 30-letnie doświadczenie w pracy klasycznego lekarza dr n.med. Marzanny Radziszewskiej-Konopki i jej zawodowych obserwacji w codziennej pracy z pacjentami.


Akademia Psychobiologii Online:

 • kurs to 11 modułów tematycznych
 • to ponad 80 godzin wiedzy
 • wykłady video, ćwiczenia mp3 i dodatkowe materiały edukacyjne w pdf
 • certyfikat uczestnictwa w Akademii Psychobiologii dla osób, które zapoznają się z całym materiałem
 • każdy moduł możesz kupić oddzielnie albo wszystkie w jednym pakiecie
 • kupując pakiet otrzymujesz zniżkę w wysokości 260 zł
KURS MOŻESZ KUPIĆ W MODUŁACH LUB W PAKIECIE

WPROWADZENIE DO PSYCHOBIOLOGII - MODUŁ 1

Niezależnie czy zamierzasz poznać całą wiedzę zawartą w kursie Akademii Psychobiologii, czy interesuje Cię tylko konkretne zagadnienie, studiowanie psychobiologii najlepiej rozpocząć od modułu wprowadzającego, który wyjaśnia wszystkie mechanizmy, o których mowa będzie w już kolejnych modułach poruszających konkretne zagadnienia.

Program pierwszego modułu obejmuje dyskusję na temat aktualnych koncepcji świadomości w świetle paradygmatu materialistycznego i nowego podejścia niematerialistycznego, reprezentowanego przez wybitnych naukowców. Przedstawione zostaną badania naukowe obrazujące wpływ emocji na stan aktywności genów oraz mechanizmy dziedziczenia traum. Omówimy prawa natury, zgodnie z którymi emocje przekładane są precyzyjnie na konkretne objawy fizyczne. Poznasz przebiegi nietypowych programów natury i zrozumiesz skomplikowane mechanizmy kumulowania się konfliktów. Zapoznasz się z mechanizmami utrudniającymi choremu zdrowienie i z pułapkami, z którymi może mieć do czynienia w swojej pracy konsultant psychobiologii.

"Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem." – Carl Gustav Jung

Każdy uczestnik, który zakupi i przesłucha wszystkie moduły otrzyma imienny certyfikat udziału w Akademii Psychobiologii Online w formie papierowej*, poświadczony podpisem pani dr n.med. Marzanny Radziszewskiej.  


KUP PIERWSZY MODUŁ

AKADEMIA PSYCHOBIOLOGII - PAKIET ALL-IN-ONE

Akademia Psychobiologii jest dla osób, które chcą nauczyć się bio-logicznego myślenia oraz w sposób usystematyzowany rozwijać swoją własną samoświadomość w nurcie psychobiologii. Choć Akademia powstała głównie z myślą o doskonaleniu zawodowym specjalistów różnych dziedzin zajmujących się zdrowiem, to psychobiologii mogą uczyć się wszyscy – dla samych siebie, rodziny i przyjaciół.

Pakiet Akademii Psychobiologii zawiera 11 modułów tematycznych:

1: Wprowadzenie do Psychobiologii
2: Układ pokarmowy, narząd wzroku i słuchu
3: Układ ruchu
4: Układ krwionośny, krwiotwórczy i limfatyczny, układ hormonalny
5: Gruczoły piersiowe i układ rozrodczy
6: Układ oddechowy, układ moczowy, skóra, alergie
7: Dzieci – choroby, problemy wychowawcze, społeczne, szkolne
8: Mózg i obwodowy układ nerwowy, zaburzenia nastroju i choroby psychiczne
9: Depresja , uzależnienia, zaburzenia kompulsywno-obsesyjne
10: Zaburzenia odżywiania
11: Związki partnerskie

Każdy uczestnik, który zakupi pakiet all-in-one otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa w Akademii Psychobiologii Online w formie papierowej, poświadczony podpisem pani dr n.med. Marzanny Radziszewskiej.


KUP PAKIET ALL-IN-ONE
 • Psychobiologia pomaga dotrzeć do emocji i przekonań, które programują choroby.
 • Psychobiologia identyfikuje nasz indywidualny, bio-logiczny pryzmat, przez który opisujemy fakty.
 • Psychologia wyjaśnia konflikty biologiczne związane z każdym naszym układem i narządem ciała.
 • Psychobiologia tłumaczy, w jaki sposób biologia, za pomocą chorób, utrzymuje nas przy życiu.
 • Psychobiologia skutecznie wspiera każdy proces zdrowienia.

JAK KORZYSTAĆ Z KURSU?

DOSTĘPNE MODUŁY

MODUŁ 1 WPROWADZENIE DO PSYCHOBIOLOGII

Być może myślisz, że choroba, jak wiele rzeczy w twoim życiu, po prostu się przydarza i wszystko, co możesz zrobić to walka z jej objawami. Nauczono cię, że wirusy i bakterie to wrogowie, którzy wykorzystują każdy moment twojej gorszej formy, by cię zaatakować. Jeśli ktoś z twojej rodziny zmarł z powodu raka, boisz się, że ciebie też może to spotkać…

Czytaj więcej
KUP 1 MODUŁ

MODUŁ 2 UKŁAD POKARMOWY, NARZĄD WZROKU I SŁUCHU

Zadaniem układu pokarmowego jest przyjmowanie, rozgryzanie i trawienie pokarmu, czyli proces rozkładu złożonych substancji chemicznych zawartych w pożywieniu na prostsze związki, które mogą być wchłonięte przez organizm. Trawienie rozpoczyna się w jamie ustnej i żołądku, jednak większość procesów trawiennych zachodzi w jelicie cienkim. Wydalenie niepotrzebnych organizmowi resztek jest zadaniem jelita grubego.
Czytaj więcej
KUP 2 MODUŁ

MODUŁ 3 UKŁAD RUCHU

Na układ ruchu składają się kości, stawy, ścięgna, więzadła i mięśnie. Każdy z elementów tego układu pełni inną funkcję biologiczną. Kości to nasza struktura, oparcie i ochrona. Są tym, co pozostaje po nas po śmierci, są więc podstawą naszej wartości nawet wtedy, gdy upłynie życie. Stawy łączą kości, zmniejszają tarcie między nimi...

Czytaj więcej
KUP 3 MODUŁ

MODUŁ 4 UKŁAD KRWIONOŚNY, KRWIOTWÓRCZY I LIMFATYCZNY, UKŁAD HORMONALNY

Układ krwionośny człowieka jest układem zamkniętym, w którym krew krąży w systemie tętnic, żył i naczyń włosowatych. Układ limfatyczny, zwany inaczej chłonnym, jest otwartym układem naczyń i przewodów, którym płynie jeden z płynów ustrojowych organizmu – limfa, mająca swój początek w przesączu z tkanek...

Czytaj więcej
KUP 4 MODUŁ

MODUŁ 5 GRUCZOŁY PIERSIOWE I UKŁAD ROZRODCZY

Rolą gruczołów piersiowych jest wytwarzanie mleka. Ten stworzony dziesiątki milionów lat temu biologiczny program umożliwia trwanie wszystkich gatunków z gromady ssaków. Z perspektywy psychobiologii, wszystkie problemy związane z gruczołami piersiowymi mają związek z macierzyństwem i gniazdem kobiety. Kobiece gniazdo to w ścisłym znaczeniu rodzina, w rozszerzonym zaś...

Czytaj więcej
KUP 5 MODUŁ

MODUŁ 6 UKŁAD ODDECHOWY, UKŁAD MOCZOWY.  ALERGIE, SKÓRA

Układ moczowy tworzą nerki, moczowody, pęcherz moczowy oraz cewka moczowa. Jego zadaniem jest przede wszystkim produkcja moczu, w skład którego wchodzą m.in. woda, mocznik i zbędne produkty przemiany materii – w tym toksyny i metabolity. Układ odpowiada także za prawidłowe utrzymanie gospodarki wodnej i elektrolitowej organizmu oraz wydzielanie niektórych hormonów...
Czytaj więcej
KUP 6 MODUŁ

MODUŁ 7 DZIECI - CHOROBY, PROBLEMY WYCHOWAWCZE, SPOŁECZNE, SZKOLNE

Każdy projekt ma swojego stwórcę. Rodzice już przed poczęciem dziecka, nawet jeśli świadomie jeszcze nie planują potomka, zaczynają nieświadomie tworzyć projekt, który ich dziecko będzie realizować przez całe swoje życie. Wszystkie emocje, które rodzice przeżywają w okresie tzw. Projektu/Celu zapisują się...

Czytaj więcej
KUP 7 MODUŁ

MODUŁ 8 MÓZG, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, ZABURZENIA NASTROJU I CHOROBY PSYCHICZNE

Centrum dowodzenia w ciele człowieka jest mózg; jego najważniejszym celem jest utrzymanie ciała przy życiu. Dopóki nie zostanie uszkodzony, nigdy się nie myli. W wielu publikacjach możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że człowiek wykorzystuje zaledwie niewielką część (kilka procent) swojego mózgu......

Czytaj więcej
KUP 8 MODUŁ

MODUŁ 9 DEPRESJA, UZALEŻNIENIA, ZABURZENIA KOMPULSYWNO-OBSESYJNE

Depresja to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych; może trwać od kilku tygodni do wielu lat, a w skrajnych przypadkach prowadzić do myśli lub prób samobójczych. Z perspektywy psychobiologii emocje i przekonania, które leżą u podstaw tych zaburzeń, dekodowane są w mózgu człowieka.
Czytaj więcej
KUP 9 MODUŁ

MODUŁ 10 ZABURZENIA ODŻYWIANIA

Nadwaga, niedowaga, bulimia, anoreksja, ortoreksja – oto różne oblicza zaburzeń odżywiania. Dlaczego jedni odżywiają się niezdrowo, jedzą dużo i są szczupli lub wręcz chudzi, a inni przybierają na wadze nawet po niewielkiej porcji lodów? Skąd bierze się potrzeba kompulsywnego objadania się, ograniczania jedzenia do głodowych porcji czy obsesyjnego przestrzegania zasad zdrowego odżywiania?
Czytaj więcej
KUP 10 MODUŁ

MODUŁ 11 ZWIĄZKI PARTNERSKIE

Psychobiologia każdego związku zaczyna się na długo przed jego faktycznym ukonstytuowaniem się – tj. w przekazie transgeneracyjnym i w okresie Projektu/Celu każdego z późniejszych partnerów. Związki naszych rodziców, z których pochodzimy, odciskają swoje piętno na naszym zdrowiu emocjonalnym i fizycznym; czerpiemy z nich wzorce dla związków, które jako dorośli później sami tworzymy (...)
Czytaj więcej
KUP 11 MODUŁ

PAKIET ALL-IN-ONE
Akademia Psychobiologii jest dla osób, które chcą nauczyć się bio-logicznego myślenia oraz w sposób usystematyzowany rozwijać swoją własną samoświadomość w nurcie psychobiologii. Choć Akademia powstała głównie z myślą o doskonaleniu zawodowym specjalistów różnych dziedzin zajmujących się zdrowiem, to psychobiologii mogą uczyć się wszyscy – dla samych siebie, rodziny i przyjaciół.
Czytaj więcej
KUP PAKIET ALL-IN-ONE
DLA KOGO JEST TEN KURS?
Image

SPECJALISTÓW

Dla lekarzy głównego nurtu, terapeutów, psychologów, fizjoterapeutów, terapeutów ustawień systemowych. Dla specjalistów różnych dziedzin zajmujących się zdrowiem.

Image

OSÓB CHORYCH

Dla osób, które poszukują skutecznego rozwiązania swojego problemu zdrowotnego poprzez odnalezienie przyczyny choroby. Wg psychobiologii każda choroba ma swoje konkretne źródło.
Image

KAŻDEGO, KTO JEST NA TO GOTOWY

Psychobiologii mogą uczyć się wszyscy – dla siebie, rodziny i przyjaciół. Ta wiedza jest pomocna nie tylko przy dekodowaniu chorób, ale również sytuacji życiowych.
Image
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA
AKADEMII PSYCHOBIOLOGII ONLINE
Każdy uczestnik, który zakupi i przesłucha wszystkie moduły (pakiet all-in-one lub osobno) otrzyma imienny certyfikat udziału w Akademii Psychobiologii Online w formie papierowej, poświadczony podpisem pani dr n.med. Marzanny Radziszewskiej.

*Certyfikat udziału w Akademii Psychobiologii nie daje uprawnień zawodowych w rozumieniu przepisów prawa dotyczących tzw. zawodów regulowanych i działalności regulowanych, tj. takich, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Wiedzę z zakresu kursu uczestnik może stosować na własną odpowiedzialność w ramach działalności, do której posiada stosowne uprawnienia.
O PROWADZĄCEJ
Image
DR N.MED. MARZANNA RADZISZEWSKA

Lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

Autorka i współautorka wielu prac naukowych. Współtworzyła i koordynowała w latach 2002-2009 Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Wykładała w Studium Techniki Audiologicznej przy Politechnice Warszawskiej. Opracowała materiały szkoleniowe dla protetyków słuchu oraz poradnik dla rodziców dzieci słabosłyszących. Była rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie opiniowania materiałów do kształcenia zawodowego protetyków słuchu oraz członkiem Rady Naukowej programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange. Jest członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Audiofonologii.

Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu psychobiologii.

Odbyła pełny cykl szkoleń z Biologiki u Roberto Barnai, z Recall Healing u Gilberta Renaud oraz w szkoleniach Gerarda Athiasa. Ukończyła szkołę Life Flow Healing Sary Zięborak oraz kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest dyplomowanym coachem ICC. Tłumaczyłam część skryptów szkoleniowych do Recall Healing i redagowałam merytorycznie książki z dziedziny psychobiologii.

Obejrzyj darmowe filmy z dr. n.med. Marzanną Radziszewską.

Poznaj sposób na biologiczne dekodowanie choroby


OPINIE UCZESTNIKÓW
Image

Katarzyna Sikora - artystka (Izrael)

Akademia Psychobiologii na Hakuj Zdrowie nie były moimi pierwszymi studiami internetowymi. W związku z wieloletnim mieszkaniem za granicą, wcześniej studiowałam już internetowo na UW.

Przez wiele lat  wywoziłam z Polski  kilkanaście kilogramów książek w walizce, często płacąc za nadbagaż. Teraz, w czasach kiedy książki możemy kupić w internecie i natychmiast je pobrać, audiowizualna forma kursu była dla mnie wspaniałą odmianą i dużą atrakcją. Tym bardziej, że wykłady dr n.med. Marzanny Radziszewskiej-Konopki są nie tylko fascynujące ze względu na temat, ale zachwycające pod względem przygotowania, prezentacji i szerokiej wiedzy merytorycznej prezentowanej podczas 11 modułów.

To też wspaniała jakość realizacji, dzięki profesjonalizmu zespołowi Hakuj Zdrowie. Przy okazji bardzo sympatycznych, życzliwy Ludzi, z którymi współpraca jest przyjemnością. Zarówno wykłady jak i współpracę oceniam bardzo wysoko. Polecam.

MASZ PYTANIA?

KURSY ONLINE

HakujZdrowie.pl - Jacek Burban

e-mail: kontakt@hakujzdrowie.pl

tel: +48 79 63 88 208

KURSY STACJONARNE

dr n.med. Marzanna Radziszewska

e-mail: kontakt@vedica.pl

tel: +48 502 042 040